Budi menadžer svog talenta

26Sep 2017
Šta je talenat ? Najuža definicija koja se može naći u nekim rečnicima glasi: „Talenat je urođena sposobnost da se u nečemu bude dobar.“ Međutim, talenat je pojam i pojava koja je daleko kompleksnija od ovoga. Ona se u stvari ne može svesti na jednu definiciju. U modernoj psihologiji, mnogi naučnici ne prave veliku razliku […]
Više »
26Sep 2017
 ,,Svaki umetnik je prvo bio amater.“ Ralf Valdo Emerson Umetnik je, logično, onaj koji stvara umetnost. Ali kada neko kaže: ,,Ja sam umetnik“, šta mi zapravo znamo o njemu? Iz same te izjave ne možemo zaključiti čime se on bavi za razliku od nekoga ko je, recimo, arhitekta, programer ili kuvar. Da li je ,,umetnik“ titula […]
Više »