Tag Archives: #danceislife

Igra je jako važan i često zanemaren aspekt dečjeg, ali i života mladih. Ples, se kao jedna vrsta igre, na Vikipediji definiše kao „forma scenske umetnosti koja se sastoji od svrsishodno odabrane sekvence ljudskih pokreta. Ovi pokreti imaju estetsku i simboličku vrednost, i priznati su kao ples od strane izvođača i posmatrača unutar određene kulture.” […]

Program plesa i scenskog pokreta u LekArt edukativnom centru mogu pohađati deca od 5,5 do 15 godina. Predavač Milan Gromilić, čiju biografiju možete pronaći na sledećem linku: https://www.lekart.edu.rs/predavaci/# , govori o tome šta je bitno da deca u tom uzrastu nauče. Milan:  Trudim da im pomognem da spoznaju sebe kroz svoje telo i kroz emociju […]