Tinejdžeri se neretko susreću sa velikim brojem izazova, počevši od promena u fizičkom izgledu pa sve do promena u društvu i odnosima sa roditeljima i učiteljima. Biti tinejdžer nekada nije nimalo jednostavno, a sve ove promene utiču na samopouzdanje, a samim tim i na ponašanje, ocene u školi, odnose sa drugom decom i odrastanjem. Za većinu tinejdžera, period adolescencije ispunjen je sumnjom u svoje sposobnosti, nezadovoljstvom fizičkim izgledom, teškoćom sa uklapanjem u novo društvo i nesigurnošću. Prihvatanjem sebe i razumevanjem kako svojih, tako i tuđih potreba, tinejdžeri se sa većom lakoćom nose sa problemima koje ovaj period “oluje i stresa” donosi.

Program glume namenjen mladima u ovom kriznom periodu odrastanja na različite načine može uticati na izgradnju samopouzdanja. Na precizno osmišljenim i deci prilagođenim časovima prolazi se kroz brojne vežbice i uči se kroz igru. 

Rad u grupi sa drugom decom pomaže im da poboljšaju kako verbalnu tako i neverbalnu komunikaciju i pozitivno utiče na razvijanje timskog duha. Gluma zahteva kooperativnost, umeće slušanja, razumevanja tuđih potreba i razvija saosećajnost. Na časovima glume, mladi se uče veštinama komunikacije i uspostavljanja boljih odnosa sa drugima. Upravo ove veštine su ključ razumevanja i boljeg uspostavljanja odnosa sa drugima.

Kroz glumu i pripremanje različitih monologa i predstava, kroz različite uloge i hodanje u “tuđim cipelama”, razumevanje likova i njihovih osećanja, učenici razvijaju empatiju i toleranciju.

Uvežbavanjem tekstova i pripremanjem javnih nastupa, tinejdžeri se uče veštini lepog govora i jasnoći u izražavanju. Upravo ovi nastupi kod tinejdžera razvijaju sposobnost samouverenog izražavanja svojih ideja. 

Razvijanjem ovih veština tinejdžeri uče kako i o sebi, tako i o drugima, o prihvatanju, komunikaciji, jasnom izražavanju i borbi za svoje potrebe, ali i za razumevanje potreba drugih. Samopouzdanje dobijeno kroz učenje na časovima glume deca primenjuju na školu, odnose sa drugom decom, komunikaciju sa odraslima, kao i na sve one probleme koje ovaj period donosi. 

Jedan od aspekata glume je i  improvizacija. Improvizacije su veoma korisne tinejdžerima pre svega jer im pomažu da bolje razumeju situacije, da veruju svojim idejama i sposobnostima, kao i u tome da razmišljaju na drugačiji način.

Slika sa jednog od časova glume, koji je pored dobre zabave i učenja doveo do puno smeha i međusobnog razumevanja i ljubavi. Na časovima glume, pored veština koje se stiču, stiču se i novi prijatelji i drugari za ceo život.

Autor teksta:

Jelena Jelenković, apsolvent psihologije