Vodeći se nekadašnjim značenjem koje je ovaj termin imao u vreme starih Grka i Rimljana – veoma vredna novčana jedinica, možemo reći da talenat, u prenesenom značenju, predstavlja ogromno bogatstvo. Drugim rečima, predstavlja natprosečnu sposobnost zahvaljujući kojoj individua brže i lakše savlađuje izazove, stiče veštine i ostvaruje uspehe u određenoj oblasti života i rada.

Otkriti svoj, ili pak tuđi talenat nije nimalo lako. Treba imati na umu da aktivnost otkrivanja ili prepoznavanja nije rezervisana za period detinjstva, kao i to da jednu individuu može krasiti više talenata. Ipak, neophodno je znati gde i kako tragati za njima.

U tome nam mogu pomoći sledeći saveti:

Neophodno je uočiti interesovanja. Kada je reč o odraslim ljudima, u ovome može pomoći iskrena introspekcija, što, u ovom kontekstu, znači postati svestan aktivnosti u kojima osoba uživa i koje voli dovoljno da bi nastavila da radi na njihovom usavršavanju. Kada je reč o deci, najlakše je prosto posmatrati decu u njihovoj igri i uočiti aktivnosti kojima se dete najradije okupira. Saznanje o preferencijama koje dete ispoljava može nam dati ideju o tome u kom pravcu treba usmeriti dete. Ipak, treba tražiti još dokaza za naša uverenja o tome čime bi dete volelo da se bavi, jer naša uverenja mogu biti upravo samo to, naša uverenja i projekcije naših želja. Te, pored toga što je neophodno ostaviti ih po strani, nije na odmet potražiti i „pomoć prijatelja“ – vaspitači i učitelji, kao neko ko takođe ima priliku da opservira ponašanje deteta, mogu potvrditi naše nade, ili ih pak, usmeriti u drugom pravcu.

Zatim, neophodno je omogućiti priliku. Bilo da je reč o odrasloj osobi, bilo o detetu, nije moguće prepoznati talenat ukoliko ne postoji mogućnost da se individua okuša u više različitih aktivnosti. Na taj način se može steći uvid o tome za koje od tih aktivnosti osoba poseduje talenat, posebno umeće, koja od njih budi zanimanje i želju za napredovanjem.

I konačno, ali ne i najmanje važno – strpljivo pružanje podrške odrasloj osobi ili detetu u izražavanju svojih sposobnosti i podrške u izboru koji čine, naročito zbog toga što, na kraju, to mora biti njihov izbor – u suprotnom, osoba se može angažovati u aktivnostima koje možda ne odražavaju njen talenat i interesovanja. Podrška može pomoći osobi da shvati da joj neka aktivnost naročito ide od ruke i može takođe pružiti polet za dalje istraživanje i usavršavanje.

 

Ovaj kratak prikaz o putu ka otkrivanju našeg talenta, možemo završiti jednim lepim, sažetim citatom Maje Angelou, američke pesnikinje i aktivistkinje: „Verujem da je svaka osoba rođena sa talentom.“ i dodati – „ samo je potrebno malo truda pronaći ga“.

             Autorka:  Sofija Milosavljević, studentkinja psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Svako kopiranje i korišćenje teksta je zabranjeno i podleže autorskim pravima.